Vlaamse natuur wordt steeds homogener

De natuur in Vlaanderen wordt steeds homogener. Zeer specifieke leefgebieden met een rijkdom en variŰteit aan fauna en flora gaan achteruit en maken plaats voor minder divers gebied waarin algemene soorten zich uitbreiden. Dat schrijft het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).
In totaal geven 22 indicatoren aan hoe de toestand van de natuur in Vlaanderen zich verhoudt tot de Europese doelstelling om het verlies aan biodiversiteit te stoppen in 2010. De algemene conclusie luidt dat het gevoerde beleid hier en daar verbeterd is, maar ook dat de doelstellingen zonder extra inspanningen niet tijdig zullen worden gehaald.

Zeldzame soorten verdwijnen
Een concreet voorbeeld van de steeds homogener wordende Vlaamse natuur is dat zeldzame soorten aan het verdwijnen zijn. Van de bijna 3.500 onderzochte soorten lopen er 981 het gevaar op termijn uit Vlaanderen te verdwijnen, bijvoorbeeld de veldleeuwerik. Algemene soorten, zoals kraaien, kunnen zich daardoor uitbreiden.
De oorzaak voor dat verlies aan biodiversiteit is volgens INBO tweeledig. Enerzijds is er de vermesting, waarbij teveel stikstof in het milieu terechtkomt. Anderzijds is er de versnippering, waarbij natuurgebieden te klein en te ge´soleerd worden.

Kwaliteit rivier onder Europese norm
Uit de Natuurindicatoren blijkt ook dat de aan zoet water gebonden biodiversiteit zich herstelt. De globale kwaliteit van de Vlaamse rivieren blijft echter onder de Europese norm, schrijft INBO.
In 2007 viel er een sterke stijging te noteren van de oppervlakte bossen met een beheersplan. Dat zijn bossen waarbij veel aandacht besteed wordt aan de instandhouding van de natuur. Ook sluit een groeiend aantal Vlamingen zich aan bij een natuurvereniging.

Nieuwe bedreigingen
INBO signaleert twee nieuwe bedreigingen voor de natuur in Vlaanderen, die "een Europese en zelfs mondiale aanpak vereisen": de klimaatwijziging en de toevloed van uitheemse soorten. Elk jaar duiken in Vlaanderen gemiddeld vijfentwintig vreemde soorten op, die hier op eigen kracht geraken of worden ingevoerd door mensen.
De evolutie van de Vlaamse natuur kan op elk moment gevolg worden op www.natuurindicatoren.be.(belga/svm)

De Morgen 26 november 2008

www.demorgen.be/dm/nl/992/Wetenschap/article/detail/509520/2008/11/26/Vlaamse-natuur-wordt-steeds-homogener.dhtml