Het nieuwe plassen ontlast het milieu

Het nieuwe plassen, waarbij urine van medicijngebruikers apart wordt opgevangen in een speciaal toilet, zou best eens de toekomst kunnen zijn. Dat blijkt uit het rapport "Geneesmiddelen in bronnen voor drinkwater" van het Nederlandse Rijksinistituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Drinkwater
De opgevangen urine wordt ook apart gezuiverd, zodat resten van medicijnen niet in het milieu komen. Volgens het RIVM bevat het drinkwater tegenwoordig wel vaker geneesmiddelen, maar zijn de concentraties zo laag dat er geen effecten voor de volksgezondheid zijn te verwachten.

Proeven
Ziekenhuizen en kantoren doen mee aan proeven om stromen afvalwater van elkaar te scheiden. Het zal lokaal de vervuiling wel verminderen, maar om de grotere stroom effectief te bestrijden is meer nodig, concludeert het RIVM.

Rijn
Want het mag dan algemeen bekend zijn waar de Rijn Nederland binnenkomt, dat het rivierwater ook een vracht geneesmiddelen meevoert (vooral röntgencontrastmiddelen) is veel minder bekend. En het rivierwater is toch een belangrijke bron voor het drinkwater.
Het RIVM wijst daarom op het belang van internationale samenwerking om deze vervuiling van Maas en Rijn aan te pakken.

Vergrijzen
Ook zijn geavanceerde zuiveringstechnieken nodig om de verwachte toename van geneesmiddelen in rioolwater op te vangen. In 2007 werd circa 500 ton gebruikt van 33 geneesmiddelen. Het RIVM verwacht dat de vergrijzende Nederlandse samenleving tot 2020 deze middelen alleen maar meer gaat gebruiken (600 ton).
Zonder maatregelen nemen concentraties van de meeste geneesmiddelen in het watermilieu de komende jaren naar verwachting toe, zo is te lezen in het rapport. De sterkste groeiers zijn hart- en vaatmiddelen, een jichtmiddel en een geneesmiddel ter behandeling van suikerziekte. De werkzame stof in de anticonceptiepil zal juist weer minder vaak worden aangetroffen.(belag/mvl)

De Morgen 19 november 2008

www.demorgen.be/dm/nl/992/Wetenschap/article/detail/493065/2008/11/19/Het-nieuwe-plassen-ontlast-het-milieu.dhtml