Waterkwaliteit verbetert te traag

Het water van de Vlaamse kanalen, beken en rivieren wordt globaal genomen steeds schoner. Voor sommige parameters worden zelfs de beste resultaten ooit genoteerd. Maar de verbetering van de waterkwaliteit gaat niet meer zo snel als in de jaren 90. En op nog te veel plaatsen blijft de waterverontreiniging verontrustend. Dat blijkt uit het jaarrapport 'Water' van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), schrijft De Tijd.

Minder ammonium en fosfaten
Voor een aantal parameters is de trend duidelijk positief, merkt de VMM op. Zo zit er minder ammonium in het water. De inspanningen hebben ook de hoeveelheid fosfaten in het water flink teruggeschroefd. Het nitraat in het water daalt ook, maar nog altijd ligt 30 procent van de metingen boven de norm.

Te veel cadmium, zink en kwik
Voor heel wat andere parameters is er geen duidelijke trend merkbaar of is die teleurstellend. Zo zit er op heel wat plaatsen te veel cadmium, zink en kwik in de bodem en het water, meestal het gevolg van historische vervuiling. Ook verontrustend zijn de vele sporen van bestrijdingsmiddelen die teruggevonden worden. Dat is bijvoorbeeld het geval met DDT.

De VMM besluit dat de waterkwaliteit de voorbije 15 jaar aanzienlijk verbeterd is. Maar die vooruitgang is de laatste jaren minder uitgesproken dan in de jaren 90. (belga/mvl)

De Morgen 27 december 2008

www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/575524/2008/12/27/Waterkwaliteit-verbetert-te-traag.dhtml