"Minder nitraat in water gevolg van verantwoord mesten"

In een reactie op het persbericht van minister van Leefmilieu Crevits over de daling van het nitraatgehalte in de Vlaamse oppervlaktewater stelt de Boerenbond dat de resultaten van het Mestactieplan-meetnet het gevolg zijn van de inspanningen die de land- en tuinbouwer doen in het kader van het verantwoord gebruik van dierlijke mest.

Het nieuwe mestdecreet is sinds januari 2007 van kracht. De positieve resultaten zijn een hart onder de riem voor alle boeren die beredeneerd en volgens de wettelijke normen bemest hebben, zo schrijft de Boerenbond in een persbericht.

"De cijfers die minister Crevits vandaag voorstelt, helpen ons in onze sensibiliseringscampagne naar onze leden toe", beklemtoont voorzitter Vanthemsche. "We hebben er alle belang bij om de waterkwaliteit te bewaken want in 2011 worden de Vlaamse resultaten opnieuw door Europa bekeken. Als organisatie zullen we dus blijven attenderen op het grote belang van correcte bemesting."(belga/ka)

De Morgen 2 oktober 2008

www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/437647/2008/10/02/Minder-nitraat-in-water-gevolg-van-verantwoord-mesten.dhtml