Nieuwe koker maakt einde aan overstromingen in St.-Joris-Winge

Wateroverlast in Sint-Joris-Winge aangepakt
De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft vandaag de afmetingen bepaald van de nieuwe koker voor de Winge. Hierdoor kan de wateroverlast in Sint-Joris-Winge aangepakt worden.
Door de hevige regenval in augustus was deze rivier immers buiten haar oevers getreden en had de buurt van het rusthuis Dommelhof blank gezet.

Overstroming van de Winge
Tijdens de felle regens van begin augustus 2008 trad de Winge buiten haar oevers ter hoogte van het rusthuis Dommelhof te Sint-Joris-Winge. De provincie Vlaams-Brabant wil deze overstromingen in de toekomst vermijden en heeft de situatie ter plekke onderzocht. De provincie is immers de beheerder van de Winge.

Oorzaak
Uit onderzoek bleek dat niet de sluis de oorzaak was van de problemen. Deze sluis ligt immers nog een heel eind stroomafwaarts van de gewestweg N2. Zelfs als de sluis opstuwing veroorzaakt, reikt het effect daarvan niet tot aan de plaats waar de Winge buiten haar oevers treedt.
De echte oorzaak van het probleem is echter de koker waardoor de Winge onder de gewestweg vloeit. Omdat die koker te nauw is, kan er bij felle regen onvoldoende water doorstromen. Dat veroorzaakt een opstuwing vr de koker, op het terrein van het rusthuis Dommelhof.

Oplossing
De provincie heeft de vereiste afmetingen voor een grotere koker bepaald en zal deze afmetingen meedelen aan het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, dat de nieuwe koker zal bouwen. Daarmee moeten de problemen ter hoogte van het Dommelhof definitief van de baan zijn.

www.vlaamsbrabant.be/nieuws, 5 december 2008

www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/water/wateroverlast-voorkomen/nieuws-einde-overstromingen-st-joris-winge.jsp