Brochure 'Handige waterbesparing'

Duurzaam omspringen met water
De provincie Vlaams-Brabant laat 'Handige waterbesparing. Tips om water te besparen' van de persen rollen. Duurzaam watergebruik is de 'blauwe' draad doorheen deze brochure. Water is immer een van de meest waardevolle, zoniet het kostbaarste van alle grondstoffen. Zuiver drinkwater is levensnoodzakelijk en valt niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Maar niet iedereen beseft dat water geen onuitputtelijke grondstof is. Er duurzaam mee omspringen is dan ook de boodschap.

Stijgend gebruik
Gemiddeld gebruikt een Vlaming 110 liter water per dag. Dertig procent van het waterverbruik is voor rekening van de gezinnen. Bij leidingwater is dat zelfs zestig procent. Koken, wassen, schoonmaken, douchen, naar het toilet gaan vraagt heel wat water. En het waterverbruik stijgt. Het toegenomen comfort en het kleiner worden van de huishoudens zijn voor de hand liggende oorzaken. Minder water gebruiken is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Bovendien is het best mogelijk om op waterverbruik te besparen zonder verlies aan comfort. Hoe kan men zijn huishouden omvormen tot een watervriendelijke plaats? Is hemelwater een goed alternatief voor leidingwater en hoe moet men dat aanpakken?

Vernieuwde brochure
De vernieuwde versie van de brochure 'Handige waterbesparing. Tips om water te besparen' is een leidraad voor een duurzame omgang met water. Deze brochure wordt uitgegeven door de provincie Vlaams-Brabant en kwam tot stand met de hulp van Interleuven, Haviland en IGO Leuven.
De brochure maakt een waterreis doorheen uw huis. Van de kelder naar de keuken, en via de badkamer naar de hemelwaterput en de tuin. Telkens reiken we twee soorten tips aan. Enerzijds tips om het bestaande gedrag duurzamer te maken en anderzijds technische oplossingen voor de alternatieven. Een mooi voorbeeld hiervan is de installatie van een spoelkeuzeknop in het toilet.
Deze brochure kan gratis aangevraagd worden bij de gemeentebesturen of de provinciale dienst leefmilieu op 016-26 76 67, via regiowerking@vlaamsbrabant.be of door HIER te klikken.

Provinciale milieubeleidsplan
Ook het provinciale milieubeleidsplan schenkt aandacht aan water. De provincie wil bijvoorbeeld de aanleg van hemelwaterinstallaties, de aansluiting van afvalwater op de openbare riolering en waar noodzakelijk de aanleg van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties aanmoedigen. Hiervoor werden er provinciale stedenbouwkundige verordeningen opgesteld voor de afkoppeling van hemelwater van daken en verharde oppervlakten.
Mediatheek: de brochure 'Handige waterbesparing'

www.vlaamsbrabant.be/nieuws, 1 december 2008