Overstromingsvoorspellers voor alle grote waterlopen

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft vandaag in Leuven de nieuwe, gedetailleerde overstromingsvoorspeller voor het Dijle- en Zennebekken voorgesteld. Vlaams Milieuminister Hilde Crevits maakte bekend dat de VMM tegen 2010 een dergelijk systeem wil ontwikkelen voor alle grote, onbevaarbare waterlopen. Dat is vijf jaar vroeger dan de Europese overstromingsrichtlijn oplegt.

Website
Vorig jaar nam de VMM al een vereenvoudigde overstromingsvoorspeller voor gans Vlaanderen in gebruik. Via overstromingsvoorspeller.be kan iedereen zo de voorspelde waterstanden langs onbevaarbare waterlopen raadplegen. In perioden van wateroverlast wordt die info aangevuld met interpretaties van hydrologen en met terreinwaarnemingen. In één jaar werd de site al meer dan 1 miljoen keer bezocht. Bij dreigende overstromingen zijn er pieken tot 50.000 bezoekers per dag.

1 miljoen euro
Gedetailleerde voorspellers waren er al voor het Demer- en Denderbekken. Voortaan bestaat het systeem ook voor het Dijle- en Zennebekken en kan voorspeld worden of bijvoorbeeld bebouwde zones bedreigd zijn door wateroverlast of niet. De Vlaamse overheid investeerde 1 miljoen euro in dit project, dat tevens het sluitstuk vormt voor de bescherming van Leuven. Eerder werden stroomopwaarts de Dijle al natuurlijke overstromingsgebieden in ere hersteld en in Egenhoven een gecontroleerd waterbekken aangelegd.

Risicokaarten
Crevits kondigde nog aan dat de VMM voor alle waterlopen waarvan ze de wettelijke beheerder is, tegen 2015 - dit is de door de Europese overstromingsrichtlijn gestelde einddatum - klaar zal zijn met de overstromingsrisicobeheerplannen. "Zo'n plan bevat onder andere risicokaarten die een beeld geven van de kansen op overstroming, evenals de potentieel negatieve gevolgen hiervan. Tevens worden hierbij scenario's en alternatieven onderzocht om de bescherming tegen overstromingen te optimaliseren", aldus de minister. (belga/eb)

De morgen 20 oktober 2008

www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/458677/2008/10/20/Overstromingsvoorspellers-voor-alle-grote-waterlopen.dhtml